Selectief mutisme bij je kind? Gepaste therapie bij Praktijk Mobiel

Selectief mutisme of spreekangst vastgesteld bij je kind?

Wij bieden gepaste therapie aan huis of op school!

Wat is selectief mutisme?

Een kind met selectief mutisme of spreekangst kan spreken, maar weigert dit te doen in bepaalde sociale situaties. Heel vaak is de oorzaak dus psychologisch van aard en niet het spreekvermogen van het kind zelf. Het is een vrij zeldzaam fenomeen die vooral bij kinderen voorkomt.

Help, mijn kind heeft selectief mutisme! Wat nu?

We zien dat sommige ouders van kinderen met spreekangst richting een logopedist stappen. Aangezien het spreekvermogen van het kind normaal ontwikkeld is, maar de oorzaken psychologisch van aard zijn, is dit niet altijd de juiste stap. Enkel indien het kind ook een taalachterstand heeft opgelopen of de spreekangst voorkomt uit schaamte omwille van de taalachterstand kan bijkomende hulp van een logopedist aangewezen zijn.

Selectief mutisme en autisme

De DSM-V sluit de combinatie autisme en selectief mutisme in theorie uit. Toch zien we in de praktijk dat beide diagnoses vaak samen worden gesteld.

Behandelplan voor kinderen met spreekangst

Bij Praktijk Mobiel hebben we ervaring met selectief mutisme. Ook in combinatie met autisme. Het doel is dat het kind vlot durft en kan spreken in de sociale contexten waar het dit vandaag niet kan. Om dit te bereiken werken we met haalbare en duidelijke tussendoelen op maat en in overleg met het kind. Kijk ook eens onze pagina rond angsten voor meer informatie over onze angsttherapie. Bijvoorbeeld:
  • Een geluidje maken bij de psycholoog
  • Een woordje zeggen tegen de psycholoog
  • Een gesprekje voeren met de psycholoog
  • Een gesprekje voeren met een klasgenoot
  • Een goed voorbereide spreekbeurt geven in de klas
  • Durven vragen om samen te spelen op de speelplaats
Het is normaal dat er tussen de verschillende tussenstapjes een terugval is. Het kind wordt terug angstig en lijkt wat het gisteren kon, vandaag niet meer te kunnen.
Indien het kind vandaag al wordt opgevolgd door een andere psycholoog, psychiater, logopedist of het CLB overleggen wij natuurlijk ook met hen, om tot een optimaal behandelplan te komen.
Om tot voortgang te komen moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn.
  • De ouders van het kind willen hierin ondersteunen
  • De thuisoefeningen worden door de ouders en het kind voldoende geoefend en opgevolgd
intelligentie test klant review Kinderpsycholoog Liesbeth heeft onze dochter met selectief mutisme stap voor stap laten groeien. Ze liet ons ook inzien dat wij als ouder met ons kind in het echte leven moeten blijven oefenen om haar vooruitgang te laten maken. -Ouders van Laura*-

Win tijd!

Onze kinderpsycholoog komt aan huis in Oost-Vlaanderen!

Een sessie aan huis heeft een minimale impact in jouw dagelijkse gezinsplanning.

Bovendien leert onze kinderpsycholoog jouw kind in zijn omgeving kennen. Waardoor je zoon of dochter sneller resultaten gaat ervaren.

Voor gesprekken die moeilijker in te passen zijn in de thuissituatie kan je steeds terecht in onze praktijkruimte te Gent.

Je kan op ons rekenen in:

...Loading...