Kostprijs Kinderpsycholoog of kostprijs IQ test | Praktijk Mobiel

Onze tarieven

IQ-test voor logopedie

(⏱ī¸ 90 min.)
Intelligentieonderzoek op vraag van logopedist. Het verslag bevat het nodige om een terugbetaling van de logopedie sessies te staven.
📍
Waar? bij u thuis, op school of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsingskosten en verslag
Te betalen: â‚Ŧ 170
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 170

Therapiesessie

(⏱ī¸ 60 min.)
Op basis van de hulpvraag, begeleidt onze kinderpsycholoog uw kinderen, jongeren en hun ouders. Wij werken vanuit een gedragstherapeutisch kader.
📍
Waar? Bij u thuis, op school of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsingskosten
Te betalen: â‚Ŧ 75
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 75

Belevingsonderzoek

(⏱ī¸ 60 min.)
Onze kinderpsycholoog luistert naar uw kind. We gaan de hulpvraag na en we onderzoeken hoe het kind de problematiek beleeft.
📍
Waar? Bij u thuis, op school of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsingskosten
Te betalen: â‚Ŧ 75
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 75

Intakegesprek

(⏱ī¸ 60 min.)
De eerste kennismaking met onze kinderpsycholoog. Op basis van uw ingevulde intakevragenlijst stemmen we uw verwachting af met ons therapeutisch aanbod. We maken een persoonlijk dossier aan voor uw kind en voorzien in kwaliteit door overleg op ons teammoment.
📍
Waar? Bij u thuis of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs incl. verplaatsing, teamoverleg en aanmaak dossier
Te betalen: â‚Ŧ 90
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 90

Oudergesprek

(⏱ī¸ 60 min.)
Een tussentijds of afrondend gesprek tussen onze psycholoog en de ouder. Uw kind hoeft hier niet op aanwezig te zijn.
📍
Waar? Bij u thuis of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsingskosten en verslag
Te betalen: â‚Ŧ 95
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 95

Observatie

(⏱ī¸ 90 min.)
Onze kinderpsycholoog observeert uw kind. We onderzoeken hoe uw kind zich in zijn dagelijkse omgeving gedraagt. Typisch leggen we de nadruk op sociaal gedrag.
📍
Waar? Bij u thuis, op school of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsingskosten en verslag
Te betalen: â‚Ŧ 160
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 160

Gezinsgesprek

(⏱ī¸ 60 min.)
Een gesprek met uw kind en ÊÊn of meerdere van de andere gezinsleden en onze psycholoog. De gezinsleden kunnen de ouders, een broer of een zus zijn.
📍
Waar? Bij u thuis of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsingskosten
Te betalen: â‚Ŧ 85
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 85

Schooloverleg

(⏱ī¸ 60 min.)
Een tussentijds gesprek tussen onze psycholoog, de ouders, de school en/of het CLB. Uw kind hoeft hier niet op aanwezig te zijn.
📍
Waar? Op school
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsingskosten en verslag
Te betalen: â‚Ŧ 85
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 85

Aandachtsonderzoek

(⏱ī¸ 90 min.)
Uitgebreid aandachtonderzoek om de aandachtmogelijkheden van jouw kind in kaart te brengen. Als je AD(H)D of concentratiemoeilijkheden vermoedt, of als jouw zoon of dochter moeite heeft op school kan deze test inzicht brengen. Prijs is inclusief testafname, bijkomende vragenlijsten, uitgebreid verslag met adviezen op maat, intakegesprek en oudergesprek.
📍
Waar? Bij u thuis, op school of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsing, bespreking en verslag
Te betalen: â‚Ŧ 400
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 400

Uitgebreide IQ-test

(⏱ī¸ 120 min.)
Uitgebreid intelligentieonderzoek om de capaciteiten van jouw kind in kaart te brengen. Als je hoogbegaafdheid vermoedt, of als jouw zoon of dochter moeite heeft op school kan deze test inzicht brengen. Prijs is inclusief afname, verslag, intakegesprek en oudergesprek.
📍
Waar? Bij u thuis, op school of in de praktijk
🎁
Wat? Prijs inclusief verplaatsing, bespreking en verslag
Te betalen: â‚Ŧ 400
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 400

Bijkomende verslaggeving

(⏱ī¸ 60 min.)
Extra verslaggeving, prijs per uur
📍
Waar? nvt
🎁
Wat? Verslag
Te betalen: â‚Ŧ 75
Terugbetaling mutualiteit: kies bovenaan jouw mutualiteit
Prijs na terugbetaling mutualiteit
â‚Ŧ 75