Privacy disclaimer | Praktijk Mobiel

Privacyverklaring

Door ons een bericht te versturen of jezelf of je kind bij Praktijk Mobiel aan te melden, geef je informatie door die toelaat jou, of je kind als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking. Jouw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van jouw kind worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Praktijk Mobiel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid. Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

op te vragen en in te kijken te (laten) wijzigen, indien niet in strijd met het verwerkingsdoel of andere geldende wetgeving te (laten) schrappen, indien niet in strijd met het verwerkingsdoel of andere geldende wetgeving

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Wij beantwoorden jouw vraag ten minste binnen 30 dagen na contactopname.

Hoe laat je je rechten gelden?
Dit kan door ons een bericht te sturen (zie onderaan de pagina).

Vermeld steeds:

Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen. E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen. Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Liesbeth Desmet, Praktijk Mobiel Mahoniestraat 4, 9030 Gent

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

Voornaam en naam van het kind die wordt aangemeld Voornaam en naam van de ouders/voogd van het kind die wordt aangemeld Voornaam en naam van de partner(s) van de ouders/voogd van het kind die wordt aangemeld Contactgegevens ouders/voogd van het kind die wordt aangemeld Contactgegevens van de partner(s) van de ouders/voogd van het kind die wordt aangemeld Woonadres van het kind die wordt aangemeld Schooladres van het kind die wordt aangemeld

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht). Reservatieformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste diensten te leveren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang) Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens en eventuele gezondheidsgegevens worden maximaal tot 40 jaar na het laatste gebruik bijgehouden dit in lijn met de geldende wetgeving rond opslag van medische gegevens.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, zonder jouw toestemming (bv. huisarts, psychiater, logopedist, ...) Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (bijvoorbeeld: doorsturen IQ verslag naar logopedist in kader van verhoogde terugbetaling logotherapie) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

het verzorgen van IT-infrastructuur ((o.a. boekingsoftware, …)) Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld: Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Praktijk Mobiel jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookies

Waarvoor gebruikt Praktijk Mobiel cookies?

Wij gebruiken cookies om het gebruik en de prestaties van onze website kennen, statistieken te kunnen opstellen, het aantal bezoekers en het gebruik van de verschillende componenten van onze website te meten om onze website te verbeteren. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Kan ik het gebruik van cookies weigeren?

Natuurlijk! Bij uw eerste bezoek (of indien u gebruikmaakt van de privé- of incognitonavigatie van uw browser) verschijnt een cookiebanner waarin u de toestemming wordt gevraagd om cookies te gebruiken. Als u dat weigert, worden geen persoonsgegevens verzameld. U kan cookies eveneens uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Ontvang ik mails of andere meldingen van Praktijk Mobiel?

Na het aanmelden bij Praktijk Mobiel, ontvangt u mails van ons in kader van de afspraken die u bij ons boekt en de uitvoering van de behandeling. Occasioneel kunt u ook een mail van ons ontvangen voor een anonieme tevredenheidspeiling.

Indien u hiervoor de toestemming geeft in de intake vragenlijst kunnen wij jou ook promotiemails en mails met tips en tricks rond opvoeden en ouderschap sturen. U kunt zich achteraf uitschrijven voor deze mailinglijst indien u zich bedenkt.

Welke cookies worden er door Praktijk Mobiel gebruikt?

Google Analytics (bezoekersanalyse) - privacy policy Google optimize (testen van prestaties en kenmerken website) - privacy policy Heap Analytics (bezoekersanalyse) - privacy policy Hotjar (bezoekersanalyse) - privacy policy

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 8 december 2021

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, stuur ons een bericht en we zoeken samen een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.