Angststoornis overwinnen bij je kind in 4 eenvoudige stappen! | Praktijk Mobiel

Angststoornis overwinnen?

Onze angsttherapie leert je kind omgaan z'n angsten!

Help je kind van z'n angst af in 4 stappen!

Heeft je kind angst? Belemmert dit je gezin in een goede dagelijkse werking? Weet je niet hoe je moet omgaan met de angsten van je kind? Of het nu om sociale angst, slaapangst of om verlatingsangst gaat. Op een gegeven moment kun je er niet meer om heen en lijdt de dagelijkse werking van jouw gezin onder de angst van je kind. Bij Praktijk Mobiel zetten we maximaal in op het verhelpen van storende angsten bij kinderen. Hiervoor maken we gebruik van een ijzersterke, wetenschappelijk onderbouwde, methode die zijn wortels vindt in de cognitieve gedragstherapie. Door dit behandelplan is er aantoonbare vooruitgang na amper 3 therapiesessies.

De angst overwinnen met ons behandelplan!

1. Wat is de onderliggende angst van je kind?

Onze psycholoog gaat steeds van start met een belevingsonderzoek van je kind. Ook al lijkt het in eerste instantie heel duidelijk waarvoor je zoon of dochter bang is, vaak zijn er onderliggende angsten die de zichbare klachten voeden. Angst voor de dood kan zich bijvoorbeeld uiten in een extreme paniekreactie voor spinnen of verlatingsangst kan de reden zijn waarom je kind paniekerig is om te gaan slapen.
angststoornis kind

2. Wat versterkt de angst?

Welke factoren in het leven van je zoon of dochter versterken de angststoornis? Vaak vermijden ouders blootstelling aan de angst om paniek bij hun zoon of dochter te verminderen of weg te nemen. Deze goedbedoelde reactie versterkt echter de angst van het kind omdat je kind hierdoor leert dat de angst terecht is. De angststoornis blijft ook aanwezig omdat ze niet wordt behandeld..

3. Opstellen van de angsttrap met je kind

Eenmaal het helder is waar de angst vandaan komt en hoe ze in stand wordt gehouden kan onze psycholoog aan de slag. Samen met je kind stellen we een angsttrap op.

Wat is een angsttrap?

Een angsttrap is een visueel hulpmiddel die toont hoe jouw kind geleidelijk aan de angst zal blootgesteld worden (exposuretherapie). Elke trap omhoog is een intensievere blootstelling aan een variatie op de angst. Elke stap wordt in samenspraak met het kind bepaald. Ook de ouders kunnen hierbij betrokken worden.
Een voorbeeld van een angsttrap voor een kind dat lijdt aan emetofobie (braakangst) kan er zo uitzien:
  • Een gesprek hebben over braken
  • Naar een foto kijken van braaksel
  • Een geluidsfragement afspelen waarop we iemand horen braken
  • Een videofragement bekijken waarop we iemand zien braken
Bovenstaande is slechts een voorbeeld van hoe zo'n trap er kan uitzien na overleg met de persoon die effectief lijdt aan emetofobie. Voor de ene persoon is het bekijken van een foto intenser dan het luisteren naar een geluidsfragment. Ook de duur van elke stap moet afgestemd worden met de persoon en zowel de duur als de volgorde van de trappen kunnen bijgesteld worden naargelang de therapie vordert. Bij elke trap is bekrachtiging belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat diteen zeer effectieve methode is om iemand van zijn angst af te helpen.

4. Stap voor stap vooruit

angst kind
Het opstellen van de angsttrap is een eerste deel van de angsttherapie. Hierna kan gestart worden met het stap voor stap blootstellen aan de angst. Beetje bij beetje overwint je kind de angst door gedurende de vooropgestelde periode met de nodige regelmaat de handelingen van de actieve trap te doorlopen. De kinderpsycholoog van Praktijk Mobiel bewaakt dat het kind niet te snel naar een hogere stap gaat of te lang op de huidige stap blijft hangen. Dit doen we door continue te polsen bij jouw zoon of dochter hoe de angst ervaren wordt.
Daarnaast leert de psycholoog jouw kind ook een aantal technieken aan om de betreffende trap te doen slagen en om zich hierbij voldoende comfortabel te voelen. Als we de bovenste stap bereiken en het gezin terug een normale werking aanneemt, kunnen we besluiten dat de angst overwonnen is.
Heb je meer vragen rond onze angst aanpak of wens je toch liever begeleiding van een professionele psycholoog of pedagoog? Boek dan een intakegesprek bij Praktijk Mobiel via de aanmeld pagina

Win tijd!

Onze kinderpsycholoog komt aan huis in Oost-Vlaanderen!

Een sessie aan huis heeft een minimale impact in jouw dagelijkse gezinsplanning.

Bovendien leert onze kinderpsycholoog jouw kind in zijn omgeving kennen. Waardoor je zoon of dochter sneller resultaten gaat ervaren.

Voor gesprekken die moeilijker in te passen zijn in de thuissituatie kan je steeds terecht in onze praktijkruimte te Gent.

Je kan op ons rekenen in:

...Loading...