Lotte Vandermarliere | Praktijk Mobiel
foto van Lotte Vandermarliere
Lotte Vandermarliere
Orthopedagoge
diploma: Master orthopedagogiek
Hallo! Ik ben Lotte na vijf boeiende jaren aan de Universiteit van Gent, ben ik in juni 2023 afgestudeerd als klinische orthopedagoog. De keuze voor deze richting was voor mij vanzelfsprekend. Als kind wist en hoorde ik van mijn omgeving dat ik heel graag met mensen omga. Zo ging ik onder andere naar de KSA en speelde ik volleybal. In beide hobby’s staan teamwerk en het leren omgaan met elkaar centraal. Ik werd heel vaak de mama van de groep genoemd omdat ik voor iedereen klaar stond en het luisterend oor was. Nog steeds vind je mij in de weekenden vaak terug in de KSA, waar ik nu vooral achter de schermen werk. Ik ben ook meerdere keren als moni op JOMBA- en kazou vakanties geweest. Ook mijn studentenjobs probeerde ik te kiezen op basis van mijn interesses en om dingen bij te leren. Zo heb ik lang in een buitenschoolse kinderopvang en in de voorziening Tordale gewerkt. Deze ervaringen hebben me doen inzien dat ik het fantastisch vind om met kinderen/jongeren om te gaan. Tijdens mijn studies heb ik twee keer de kans gekregen om praktijkervaringen op te doen. Mijn derde bachelorstage was in het dagcentrum van Dominiek Savio in Gits. Mijn masterstage heb ik gelopen in CKG Sint-Clara in Brugge. Daar heb ik de zowel STOP 4-7 als z.art leren kennen. STOP 4-7 is een trainingsprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar, die thuis en/of op school (lichte) gedragsproblemen vertonen. Z.art is een project in Zeebrugge die zich richt op gezinnen met kinderen uit de lagere school, die nood hebben aan extra ondersteuning op school, sociaal-emotioneel en/of pedagogisch vlak. Ik kijk er enorm naar uit om met jullie in contact te komen en te werken aan positieve veranderingen. Lotte