Onze Werkwijze

1

Intakegesprek

Onze kinderpsycholoog maakt met u kennis en gaat dieper in op de hulpvraag. Uw kind hoeft op dit gesprek nog niet aanwezig te zijn.

Voor het intakegesprek sturen wij u een vragenlijst door. Indien u deze invult zal het eerste gesprek gerichter kunnen verlopen.

Na het maken van een eerste afspraak wordt u meteen voorgesteld aan de kinderpsycholoog die uw kind verder begeleidt!

Het gesprek gaat bij u thuis door. Tenzij u een neutrale locatie verkiest, kunnen wij deze voorzien.

2

Onderzoek en diagnostiek

Voor onze kinderpsycholoog met de therapie kan starten, onderzoeken we het kind en indien nodig het gezin.

Dit kan door middel van spel-, klas- of thuisobservatie of met behulp van een belevingsonderzoek. Elke stap nemen we steeds in overleg met u.

Alle onderzoeken en diagnostieksessies gebeuren steeds door een erkende kinderpsycholoog!

Het belevingsonderzoek gaat bij u thuis of op de school van uw kind door. Indien u een neutrale locatie verkiest, kunnen wij deze voorzien.

3

Overlegmoment

Onze kinderpsycholoog overloopt graag met u wat we ondertussen al hebben geleerd.

We beantwoorden al uw vragen en bespreken wat de volgende stappen zijn. Gaan we verder met therapie of verwijzen we door voor verdere specialisatie? (Logopedie, psychiater ...)

Ook de overlegmomenten kunnen bij u thuis doorgaan. Indien u een neutrale locatie verkiest, kunnen wij deze voorzien.

4

Therapie

Afhankelijk van wat u en onze kinderpsycholoog hebben besproken tijdens het overlegmoment gaan we verder met therapie.

Naargelang de hulpvraag organiseren we individuele gesprekstherapie, speltherapie, ouderbegeleiding, ...

Elke therapiesessie wordt steeds begeleid door een erkende kinderpsycholoog!

Therapiesessies gaan bij voorkeur bij u thuis door. Wij kunnen ook sessies op school van uw kind organiseren. Indien u een neutrale locatie verkiest, kunnen wij deze voorzien.

stuur ons een bericht!
Afspraak maken