Sara Stragier
Orthopedagoge

Sara Stragier


Hoi, Mijn naam is Sara Stragier en ik ben enorm gepassioneerd door het werken met kinderen en jongeren.

Ik genoot een masteropleiding orthopedagogie aan de Universiteit in Gent. Daarnaast volgde ik een LSCI- opleiding (Life Space Crisis Intervention), wat me handige tools opleverde voor het werken met kinderen en jongeren in crisissituaties. Op dit moment ben ik bezig met een eenjarige opleiding ‘Integratieve kinder– en jeugdpsychotherapie’. Tot slot neem ik met regelmaat deel aan vormingen rond het werken met jongeren, ASS, racisme, sociale media, e.d. om mijn kennis te verrijken.

Sinds 2016 werk ik als opvoedster in MFC De Hagewinde, een voorziening voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen en dit al dan niet in combinatie met een mentale beperking. Daarbij is het uitzetten en realiseren van een intensief, individueel traject voor jongeren met chronische en complexe moeilijkheden een belangrijk onderdeel van de jobinhoud.

Verder deed ik ervaring op in Ecuador, waar ik gedurende enkele maanden werkzaam was in een project voor straatkinderen. Ook huiswerkbegeleiding bij kansarme gezinnen kwam hier vaak aan bod.

Daarenboven begeleidde ik tevens hier in België enkele kansarme kinderen, voornamelijk op het vlak van huiswerk- en studiebegeleiding.

stuur ons een bericht!
Afspraak maken