Eva Mertens

Eva Mertens


Hallo, ik ben Eva!

In 2016 studeerde ik af als Klinisch Psychologe aan de Universiteit van Gent. Ik deed mijn stage bij kinderen en jongeren die pleger zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hierbij ging ik aan de slag rond veiligheid en hervalpreventie met de kinderen en jongeren zelf maar ook met hun context.

Vanuit mijn interesse in het forensische werkveld volgde ik nog een 1-jarige opleiding Forensische Gedragstherapie om meer zicht te krijgen op het forensische hulpverleningslandschap.

Nadien werkte ik een jaar in CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidzorg) Eclips te Gent waar ik kinderen, jongeren, ouders van en jongeren met een verslaving begeleidde. In deze begeleidingen ging ik met het kind of de jongere aan de slag maar begeleidde ik ook de ouders en broers of zussen.

De focus op het werken met het volledige gezin is dan ook één van mijn pijlers in het werken met kinderen en jongeren. De therapie met kinderen en jongeren focuste op verscheidene problematieken waarbij diagnostiek ook een belangrijk onderdeel was van de begeleiding.

In het werken met jongeren met een verslavingsproblematiek ging ik voornamelijk motivationeel aan de slag en bekeken we hoe de jongeren een eerste stap konden zetten richting controleren van hun middelengebruik.

Sinds 2017 werk ik in het crisisteam van CAW Oost-Vlaanderen en RADAR-crisis waarbij er zeer kortdurende hulpverlening geboden wordt aan mensen in crisissituaties. Die situaties zijn zeer uiteenlopend, gaande van ouder-kind problematieken, intrafamiliaal geweld, tot jongeren die kampen met zelfmoordgedachten. In mijn functie als crisishulpverlener is het doel voornamelijk om de crisis te verlagen en te bekijken welke langdurigere hulpverlening er geschikt is. We gaan vaak aan huis om de situatie in te schatten en om bijvoorbeeld een veiligheidsplan op te stellen. Ook in deze functie is de focus op kinderen én hun context zeer belangrijk. Aangezien er steeds kort op de bal gewerkt moet worden gaan we zeer oplossingsgericht te werk en is flexibiliteit een grote vereiste. De “uitvalsbasis” van het crisisteam bevindt zich in Gent, en door samenwerkingen met verschillende vormen van hulpverlening in Oost-Vlaanderen heb ik dus een goed zicht op de sociale kaart van Oost-Vlaanderen.

In mijn vrije tijd hou ik ervan om in de natuur te vertoeven met vrienden, zoals kamperen, wandelen en fietsen. Verder sport ik graag, hou ik ervan om creatief bezig te zijn (schilderen, tekenen, pottenbakken, noem maar op) en zo nieuwe dingen te ontdekken.

Praktijk Mobiel geeft mij de ruimte om als zelfstandig psycholoog in bijberoep kinderen, jongeren en hun context gedurende een periode te begeleiden. Samen zullen we op zoek gaan naar de meest passende aanpak voor jullie hulpvragen.

stuur ons een bericht!
Afspraak maken